Werkwijze in onze praktijken

Verwijzing:

 

Wanneer u zelf of uw kind een klacht heeft op logopedisch gebied kunt u contact opnemen met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de logopedist en zal hiervoor een verwijzing uitschrijven.

 

 
Directe toegankelijkheid logopedie:
 
Per 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Niet alle zorgverzekeraars hebben de DTL (directe toegang logopedie) ingekocht. Informeer hierover eerst bij uw eigen zorgverzekeraar. Dit betekent dat u als cliënt zonder verwijzing van een arts, tandarts of specialist naar een logopedist kan gaan. Omdat bij directe toegankelijkheid de cliënt niet eerst gezien is door een arts, is zorgvuldigheid geboden. Er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein van de logopedist vallen. Om deze reden ben ik onlangs opgeleid om volgens de laatste richtlijnen en procedures DTL te integreren in het behandelproces. Daarin staat centraal het herkennen van rode vlaggen (screening) en het communiceren hierover met u en uw huisarts. Daarnaast is er aandacht besteed aan de logopedische verslaglegging en het ICF model (codering stoornissen). Logopediepraktijk Losser is ‘DTL Proof” 

Aanmelding en intake:

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerste afspraak. U dient de verwijsbrief van de huisarts of specialist samen met een geldig identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringpas mee te nemen tijdens de eerste afspraak.

In dit gesprek vindt de kennismaking plaats en wordt de hulpvraag met u besproken. In overleg wordt er met onderzoek en/of behandeling gestart. In sommige gevallen kan een advies al voldoende zijn om de klacht te verhelpen. Op verwijzing van de (huis) arts kan de behandeling ook bij u thuis plaatsvinden.

 

Onderzoek:

 

Afhankelijk van het probleem zal het logopedisch onderzoek één of meerdere sessies in beslag nemen. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er worden adviezen gegeven. Indien nodig worden er afspraken gemaakt voor logopedische behandeling. De onderzoeksresultaten en conclusies worden schriftelijk vastgelegd en (met uw toestemming) verstuur naar de verwijzer en andere betrokkenen (leerkrachten, specialisten etc.) Daarnaast vindt ook regelmatig overleg plaats met derden.

 

Behandeling:

 

Een logopedische behandeling is in de meeste gevallen één keer per week een half uur. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden. In de meeste gevallen wordt er van u verwacht dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Het aantal behandeling dat nodig is om het einddoel te bereiken is afhankelijk van het probleem. Na een behandelperiode wordt geëvalueerd met de cliënt of diens ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen. Bij langdurige behandeling wordt soms besloten een therapiepauze in te lassen, om de behandeling na deze pauze weer voort te zetten.

Op verwijzing van de huisarts of specialist kan een behandeling ook bij de patiënt thuis plaatsvinden. Dit geldt met name wanneer er mobiliteitsproblemen zijn zoals bijvoorbeeld bij neurologische aandoeningen, CVA-patiënten en zuigelingen met voedingsproblemen.

 

Afronding:

 

Als het eindresultaat bereikt is, wordt in overleg besloten om de behandeling te beëindigen. In veel gevallen wordt een controle afspraak gepland om de voortgang te kunnen blijven volgen.

 

Multidisciplinair:

 

Logopediepraktijk Losser werkt nauw samen met o.a. de huisarts, tandarts, orthodontist, leerkracht, Intern Begeleider, Ambulant Begeleider, (kinder) fysiotherapeut of ergotherapeut.

In veel gevallen is het noodzakelijk om met elkaar samen te werken, zodat de verschillende therapieën op elkaar kunnen worden afgestemd. Op deze manier wordt de meest vooruitgang geboekt.

Webdesign: VH Reclameontwerpers