Jeannette Pastoor, praktijkhoudster

 

Mijn drijfveer is om logopedische zorg op maat te bieden in een professionele, laagdrempelige omgeving.
 
Opleiding: HBO logopedie Hengelo
Werkzaam sinds: 1988
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
 
Mijn naam is Jeannette Pastoor. In juni 1988 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Hengelo. In september 1988 ben ik in Losser gestart met een praktijk. Sinds 1995 is mijn praktijk gevestigd aan de Dorpergaarden 49. In 2008 ben ik begonnen met een dependance in de Brede School Overdinkel.
 
Ik zie mezelf als een allround logopedist met ervaring op alle onderdelen van de logopedie. In de jaren die ik heb gewerkt heb ik veel bij- en nascholing gevolgd. Omdat er binnen de logopedie steeds meer nieuwe ontwikkelingen zijn, blijf ik me ook in de toekomst bij- en nascholen.
Ook heb ik mij o.a. gespecialiseerd op het gebied van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, oro myofunctionele therapie (OMFT), dyslexie en larynx fascilitatie.
 
 
Hieronder een aantal van mijn gevolgde cursussen:
 
Spraak:
Onderzoek en behandeling volgens Hodson en Paden en Metaphon. Een therapie voor jonge, moeilijk verstaanbare kinderen vanaf 2 jaar.
 
Stem:
Larynxmanipulatie. Een methode die wordt toegepast bij stemproblemen in combinatie met afwijkingen in het bewegingsapparaat.
 
Afwijkende mondgewoonten:
OMFT (Oro Myo Functionele Therapie). Een oefentherapie gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.
 
Lees- en Spellingsproblemen:
Dyslexie: Onderzoek en behandeling: Algemeen onderzoek en behandeling van leesproblemen bij kinderen vanaf groep 2.
Dyslexie: Herkenning, onderzoek en behandeling.
Ralfi: Programma voor kinderen die de spellende leeshandeling beheersen, maar traag blijven lezen.
Connect Vloeiend lezen: Een interventieprogramma voor zwakke lezers uit groep 4, die de aanvankelijke leeshandeling beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan.
 
Coachen van Stagiaires.
 
Taal:
DGM (Denkstimulerende Gespreks Methodiek): een gespreksmehtodiek met de bedoeling kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling te stimuleren.
 
Eet- en drinkproblematiek:
Preventie en behandeling van slik- en voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.
Kinderen met sondevoeding.
 
Gehoor:
Spraakafzien: Een oefengang voor degene die, ondanks een goed hoortoestel, problemen ervaart met het verstaan van spraak

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

Gevolgde cursussen in het afgelopen jaar:

* verdiepingscursus begrijpend lezen

Begrijpend Lezen - Strategieën

 
 

* participatie in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van het Lectoraat
   Logopedie- Participatie door Communicatie   

* Autisme Belevings Circuit   

* herregistratie Kwaliteitsregister Paramedici per 01-04-2015  

* registratie NVLF registratie Dyslexieregister per 20-05-2015
 
 
Webdesign: VH Reclameontwerpers