Werkgroep 0-2 jarigen Oost Nederland

Werkgroep 0–2 jarigen:

Het doel van deze werkgroep is het onderlinge uitwisselen van informatie over deze doelgroep. De werkgroep streeft ernaar op de hoogte te zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van eet- en drink problematiek en communicatie.

Dit wordt mogelijk gemaakt middels intercollegiaal overleg en vakinhoudelijke verdieping.

Door met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering van de geboden zorg, wordt de logopedie beter.

 

Webdesign: VH Reclameontwerpers