Tarieven logopedie 2018
In 2018 heeft Logopediepraktijk Losser  contracten met alle zorgverzekeraars. Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).
Onderstaande tarieven gelden op het moment dat de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Reguliere behandeling
€ 41,00
Individuele zitting preverbale logopedie
€ 82,00
Screening Directe Toegang Logopedie (15 min)
€ 21,00
Anamnese en onderzoek na screening DTL
€ 82,00
Eenmalig specifiek onderzoek
€ 82,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing
€ 82,00
Screening DTL, Anamnese en onderzoek
€ 103,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing
€ 82,00
Instructie / overleg ouders / verzorgers
€ 41,00
Overleg met derden (op de praktijk van de logopedist) per uur
€ 82,00
Verslaglegging aan derden per uur
€ 82,00
Uittoeslag bij behandeling aan huis / instelling
€ 23,00
Telefonisch consult (max. 15 min)
€ 21,00
Verzuimtarief
€ 34,00

Webdesign: VH Reclameontwerpers