Vergoeding en tarieven
Vergoeding logopedie
Logopedie is door alle zorgverzekeraars opgenomen in het basispakket. Alle behandelingen bij Logopediepraktijk Losser worden
volledig vergoed voor zowel kinderen als volwassen, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief in rekening dat met uw zorgverzekeraar is overeen gekomen. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
Vergoeding logopedie bij DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie)
Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing door een arts of specialist. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
In 2018 zit logopedie in het basispakket
U hoeft zich voor logopedie dus niet extra te verzekeren. De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt
geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen / jongeren zal dus niet met het eigen risico verrekend worden. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met de zorgverzekeraar.
Webdesign: VH Reclameontwerpers